Kako lahko prepoznamo koronavirus, ki se je razširil na Kitajskem?


Odgovor 1:

Covid-19 je virus RNA z ovojnico. Trenutno poteka analiza verižnih reakcij s polimerazno reverzno transkripcijo (RT-PCR) za odkrivanje zaporedij RNA, ki so edinstvene za virus.

Verižna reakcija polimeraze (PCR) je relativno enostavna in široko uporabljena tehnika molekularne biologije za krepitev in odkrivanje zaporedij nukleinskih kislin. V primerjavi s tradicionalnimi metodami kloniranja in pomnoževanja DNK, ki pogosto lahko traja več dni, potrebuje PCR le nekaj ur. PCR je zelo občutljiv in zahteva minimalno predlogo za odkrivanje in razširitev specifičnih sekvenc.

PCR z obratno transkripcijo ali RT-PCR omogoča uporabo RNA kot predloge. RNA se z reverzno transkriptazo transkribira v komplementarno DNK (cDNA) in cDNA se nato pomnoži s PCR.

Glej npr.

Novinski koronavirus 2019 (2019-nCoV)

Klinične značilnosti in intrauterini vertikalni prenosni potencial okužbe s COVID-19 pri devetih nosečnicah: retrospektivni pregled zdravstvenih kartotek