Ali lahko oseba, okužena s koronavirusom, prenaša virus pred in med inkubacijskim obdobjem?


Odgovor 1:

Inkubacijsko obdobje lahko objavi več pomembnih javnozdravstvenih dejavnosti za nalezljive bolezni, vključno z aktivnim spremljanjem, nadzorom, nadzorom in modeliranjem. Aktivno spremljanje zahteva, da se potencialno izpostavljene osebe obrnejo na lokalne zdravstvene organe, da vsak dan poročajo o svojem zdravstvenem stanju.

Razumevanje dolžine aktivnega spremljanja, potrebnega za omejitev tveganja za manjkajoče okužbe s SARS-CoV-2

je potrebno, da zdravstvene službe učinkovito uporabljajo omejena sredstva. V tem članku ponujamo ocene obdobja inkubacije COVID-19 in števila simptomatskih okužb, ki so jih izpustili v različnih scenarijih aktivnega spremljanja.

Inkubacijsko obdobje COVID-19 iz javno poročanih potrjenih primerov